Aile Kavramı ve Toplumdaki Yeri

aile olmak, ailenin toplumdaki yeri, ailenin toplumdaki önemi

Aile, üyelerinin sayısınına, rollerine ve sorumluluklarına göre farklı şekillerde tanımlanabilir. Bununla birlikte aile evlilik ve kan bağıyla bağlı olup birlikte yaşayan bireylerdir. Anne baba ve çocuklardan oluşan topluluktur. Evlenme yada evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlanan, aynı evde yaşayan ve aynı geliri paylaşan bir kurumdur, şekilde de tanımlanabilir. Aile sosyal durumuna göre iki şekle ayrılır:aile olmak, ailenin toplumdaki yeri, ailenin toplumdaki önemi

Çekirdek (küçük) Aile; anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Çekirdek aile daha çok, büyük şehirlerde görülen aile tipidir. Geniş aile tipine göre bireyleri hem kendi içinde hem de dışarıda daha bağımsızdır. Çekirdek ailelerde bütünlüğün korunması eşlerin daha fazla sorumluluk, özveri ve hoşgörü göstermeleriyle sağlanabilir.

Geniş (büyük) aile; anne, baba, çocuklar, çocukların eş ve çocuklarıyla anne-babanın kardeşleri de bulunabilen ailedir. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ve sosyal bağlarının güçlü olduğu kırsal kesimlerde daha çok üç kuşağı bir arada bulunduran geniş aile tipi geçerlidir. Ülkemizde hızlı kentleşme nedeniyle geniş aile tipinden, çekirdek aile tipine ya da ekonomik zorluklar nedeniyle çekirdek aileden geniş aileye doğru geçişler vardır.

Ailenin sosyal yapı içindeki önemi nedeniyle Anayasamızın 41. maddesinde; “Aile toplumun temelidir.” denilmektedir. Ayrıca, “Türk Medeni Yasası’nda” ailenin korunması, güçlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için hükümlere yer verişmiştir.

Ailede Ekonomik Durumun Önemi

Tüm aile bireylerinin beslenme, barınma, giyinme, eğitim, eğlenme vb. konularda belirli beklentileri vardır. Aile içi huzurun sağlanmasında etkili olan bu beklentilerin gerçekleşmesi için gerekli harcama ailenin gelirinden yapılır. Ailenin geçimini sağlayacak gelir ise çoğunlukla baba, anne, bazende diğer aile bireylerinin kazancından oluşur.

Ailenin toplam geliri, beklentileri karşılamaya yetiyorsa o ailede okonomik zorluk yada sorun olmaz. Ailenin kazançları ile geçinebilmeleri için harcamalarını dikkatli ve ölçülü yapmaları gerekir. Bu nedenle aile bireylerinin savurganlıktan, aşırı harcamalardan ve gereksiz lükslerden olabildiğince kaçınmaları ve tutumlu olmaları gerekir.

Bir aile har vurup harman savuruyorsa. Kesesine dikkat etmeyip bilinçsiz harcama yapıyorsa ekonomik sorunlar kaçınılmaz olur. “Ayağını, yorganına göre uzat.” atasözü ise ailenin gelir ve gider dengesini ayarlamasında giderin önemini açıklar niteliktedir. Hele ülkemizde baş gösteren ekonomik kriz yüzünden çoğu aile ekonomik sıkıntı çekmekte, psikolojik olarak etkilenmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*