İŞ YERİ HEKİMİ KURSUNU KİM DÜZENLER?

iş yeri hekimi, iş yeri hekimi kursu, iş yeri hekimi kimdir

Yasada yapılan son değişikliklere göre iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi bulundurma zorunluluğu geldi. Böylece insanlara çalışma alanı için yeni sektör imkanları tanınmış oldu. Hem  de çalışanların güvenliğinin sağlanmasında büyük bir adım atıldı. İnsanların kafasında bir çok soru işareti belirmeye başladı. İş yeri hekimi kursunu kim düzenler? Bu ve benzeri soruların cevapları hakkında biraz bilgi verelim.iş yeri hekimi, iş yeri hekimi kursu, iş yeri hekimi kimdir

İş yeri hekimi olmak için , Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika kursu sınavından başarılı olunması gerekir. Bu durumda anlaşılıyor ki iş yeri hekimi kursunu Türk Tabipleri Birliği düzenlemektedir. İş yeri hekimi kursunu kim düzenler? Sorusunun cevabını öğrenmiş olduk, şimdi bu kursun içeriğinden bahsedelim. Sertifika sınava katılacak kişiler, tıp fakültesi mezunu olan hekimlerdir.  Kurslar, Düzenleme Kurulu kurumu tarafından düzenlenir, üniversitelere bağlı hiçbir kurum bu kursu düzenleme yetkisine sahip değildir. Kurs programı uzaktan ve yüz yüze olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Yeterli katılımının sağlanmasıyla programın uygulanması koordinatörün sorumluluğundadır. Kursa başvuru için adaylar iki nüshadan oluşan İş Yeri Hekimi Temel Eğitimi Kurs Başvuru formunu doldurarak Tabip odasına başvuru isteğinde bulunurlar. Kursa kabul edilen adaylara kurs bilgilendirme ve kursa çağrı yazısı gönderilir. Kurs ön eğitimle başlar, bu aşamada elektronik ortamda adaylar iş yerinde müdahale edecekleri durumlarla ilgili bilgilendirilirler.  Ayda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Kursların eğitim müfredatı ve eğitimi verme seneden seneye değişebilir. En iyi eğitimi verebilmek için daima ilerleme kaydedici yenilikler yapılır. İş yerlerinde güvenliği sağlayabilmek için eğitim alan adaylar, program sonunda sınava tabii tutulur ve sınavı geçenler iş yeri hekimi sertifikasını alabilir.İş yeri hekimi bulundurması gereken iş yerleri çalışan sayısı 50’den az ve tehlikeli çok tehlikeli sınıfına giren iş yerleridir.

 Bir hekim, iş yeri hekimi kursunu kim düzenler? Diye düşünüp ardından bilgilenip başvuruda bulunursa, iş yeri hekimi sertifikası alma şansı bulur. Aldığı bu sertifikada sayesinde bir çok iş yerinde çalışma imkanı bulur böylece çalıştığı yerde işçilerin sağlık ve güvenliğinden sorumlu olur.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*