Mütercim Adaylarında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

mütercimde olması gereken özellikler, mütercim olmak

Tercümanlık ana dilin hakimiyetine ek olarak ilgili olan başka bir dilin yapısını bilmeyi de gerektirmektedir. Sanılanın aksine, tercümanlık için iki dili bilmek yeterli değildir. Bu iki dilin çok iyi bilinmesine ek olarak dillerin ait olduğu kültürlerin, coğrafyaların da oldukça iyi bilinmesi gerekmektedir. Her ne kadar mütercimlik ve tercümanlık bir çok dilde olduğu gibi Türkçede de “çevirmen, iki farklı dil arasında iletişimi kurmayı sağlayan kişi” olarak karşılık bulmuştur. Mütercimlik, yazılı metin çevirileri ile uğraşan kişi anlamına gelirken; tercümanlık daha çok sözel metin çevirileri yapan kişiler için kullanılmaktadır. Yazılı metin çevirileri ile sözlü metin çevirileri aynı gövdeye ve köke sahip bir ağacın iki ayrı dalı olarak adlandırılabilir. Hem eğitim aşamasında hem de uygulamalardaki yöntemlerin farklılığıyla bu iki dal arasındaki ayrışma gerçekleşmiştir. mütercimde olması gereken özellikler, mütercim olmak

Mütercimlik, yani yazılı metin tercümanlığı dile hem yazılı olarak hem de sözlü olarak hakimiyeti gerektirmektedir. Kaynak dildeki metinden, hedef dile yapılan tercümeler esnasında her iki dilin yapısına hakim olabilmek, tercüme sürecinin vazgeçilemez bir unsurudur. Çevirmen, kaynak metnin tercümesini hedef dile aktarırken, bu yazınsal öz denetimi de gerçekleştirmektedir. Mütercimlik aynı zamanda iyi bir alt yapı gerektirmektedir. Bu alt yapının oluşturulabilmesi için de araştırma yapılması şarttır. Bu hususta tercümesi yapılacak metin ile ilgili araştırma yapabilecek kişilerin mütercimlik alanına yoğunlaşması gerekmektedir. 

Aynı zamanda çevirmenliğin bir gereği olduğu gibi, mütercimlikte de diller arasında aktarım yapılırken yeniden oluşturulan metin üzerinde herhangi bir anlam eksilmesinin olmaması gerekmektedir. Bu da oldukça yoğun bir zihin çalışmasıyla gerçekleştirilmektedir. 
Kaynak metnin çeşitli uzmanlık alanlarından olması da, mütercimler için uzmanlaşma gerektirebilmektedir. Örneğin ekonomi, hukuk, tıp, finans gibi farklı disiplinler için bu alanlara yoğunlaşmış ve bu bilimlerin terminolojisine hakim olan mütercimler tercih edilmektedir. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*