Prostat kanseri tedavisi nasıl yapılır?

prostat kanseri, prostat kanseri belirtisi, prostat kanseri tedavisi

Prostat kanseri tespit edildikten sonra hastalığa bağlı faktörler (evre, prevalans) ve hastaya ait faktörler (genel durum, yaş, komorbiditeler) dikkate alınarak tedavi planlanır.

Prostat kanseri ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Prostat kanseri tedavisi; Ameliyat, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi olabilir. Tedavi şekli hastanın durumuna ve genel durumuna göre belirlenir.prostat kanseri, prostat kanseri belirtisi, prostat kanseri tedavisi

Günümüzde en sık kullanılan prostat kanseri tedavisi nedir?

Günümüzde prostat kanseri tarama testlerinin kullanımının artmasıyla birlikte erken evrede teşhis edilebilmektedir. Çevreye yayılmamış erken evre (lokal) prostat kanserinde en sık kullanılan tedavi cerrahi tedavidir. Gerekirse hormon tedavisi veya radyasyon tedavisi ile kombine edilebilir.

Aktif izleme

  1. evrede prostat kanseri yavaş ilerler, bazen hiçbir belirti göstermez veya sağlık şikayetlerine neden olur. Bu aşamada doktorunuz PSA seviyeleri, rektal muayeneler, ultrason taramaları gibi yöntemlerle kanserin ilerlemesini takip eder. Aynı zamanda tümörün yayılma riski değerlendirilir (skor).

Aktif sürveyansın amacı, gerekirse tedaviyi kaçırmamak için yavaş ilerleyen, düşük riskli hastaları izlemektir. Bu, bir grup hastanın gereksiz yere tedavisini önler.

nano bıçak

Nanoknife tekniği (“nanofiber” olarak telaffuz edilir) klinik olarak küçük tümörler olarak adlandırılan küçük hacimli, düşük riskli prostat kanserlerini tedavi etmek için kullanılmaya başlandı. Bazı karaciğer ve pankreas tümörleri için de kullanılan bu yöntem prostat kanseri tedavisinde de güvenle kullanılmaktadır.

Nanoknife tekniğinde ultrason kullanılarak prostatta tümör çevresine 3-4 özel elektrot yerleştirilir ve bu elektrotlar çok yüksek dozda (örn. 3000 volt – 50 amper) seri halde yerleştirilir; ancak kısa süreli bir elektrik akımı sağlanır. Bu alanda bir elektromanyetik alan oluşur ve hücre duvarının geçirgenliği sürekli olarak artar. Böylece tümör hücreleri canlılıklarını kaybederler.

Bu yöntem dokularda ısı değişikliğine neden olmadığı için sinirlere ve üretraya (mesaneden çıkıp prostattan geçen tübüler yapı) yakın tümörlere uygulanabilir.

Bu yöntemle tedavi edilecek hastalar özenle seçilmelidir. Bir grup hastada kullanılabilen ve genellikle aktif olarak takip edilebilen bir tedavidir.

İşlem sonrası prostatta sadece kanser hücreleri yok edildiğinden ileride prostat dokusunun başka bir bölümünden kanser gelişme riski vardır. Bu durum gelişirse hastaya medikal (ameliyat, radyasyon tedavisi) tedavisi planlanır. Yani bu yöntem medikal tedaviye ihtiyaç duyabilecek hastalarda bu tedavinin olabildiğince geciktirilmesini sağlar. Böylece tedaviden kaynaklanabilecek bazı yan etkilerin geciktirilmesi amaçlanır.

Prostat Kanseri Cerrahisi – Radikal Prostatektomi

Yayılmayan prostat kanserinin tedavisinde prostatın ameliyatla alınmasıdır. Bu operasyona radikal prostatektomi denir. Radikal prostatektomi geçirmiş düşük dereceli tümörleri olan hastaların 10 yıllık hastalığa özgü sağkalım oranı %90’ın üzerindedir. Prostatı çıkarırken idrarı tutan yapılara zarar vermemek ve sinirleri korumak önemlidir.

Robotik cerrahi ne anlama geliyor?

Robotik cerrahi, da Vinci adlı bir robot kullanılarak laparoskopik (kapalı) operasyonların üç boyutlu bir görüntü altında yapılmasıdır. Laparoskopik olarak yapılabilen birçok ameliyat (ürolojik, genel, jinekolojik vb.) bu yöntemle yapılabilmektedir.

Robotik cerrahide cerrahın işlevi nedir?

Robotik cerrahi denilince, operasyonun robot tarafından yapıldığına dair bir yanılgı var. Ancak operasyon bir robot tarafından değil, cerrahın kendisi tarafından gerçekleştirilir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*