Rölanti Ayarı Nasıl Yapılır?

rölanti ayarı yapımı, rölanti ayarı nasıl yapılmalı, rölanti ayarı neden yapılmalı

Rölanti ayarı, aracın rölanti devirlerinin normale getirilmesidir. Bu ayarın yapılmaması araçta birçok soruna yol açabilir. Bu nedenle rölanti ayarının yapılması önem arz etmektedir.rölanti ayarı yapımı, rölanti ayarı nasıl yapılmalı, rölanti ayarı neden yapılmalı

Rölanti ayarı yapmak için rölanti valfini kullanmak gerekmektedir. Rölanti valfi, rölantiyi dengelemek ve ayarda tutmak için motorun aldığı hava miktarının vidalı bir iteneğin yardımıyla rölantinin kontrolünü sağlayan önemli bir elemandır. Rölanti valfi, rölantinin kontrolünü sağlamanın yanı sıra rölanti ayarını da yapmaktadır. Motor sıcaklığı ve motor devri gibi bazı ölçütler temel alınarak rölanti valfinin ucundaki itenek ileri itilir. Böylece hava akımını artırma veya kısıtlama yoluyla rölantinin ECU tarafından kontrol altında tutulabilmesini sağlama işlemini yapar.

Rölanti ayarının düzgün olmaması ya da ayarın bozulmasının bazı sebepleri vardır. Bu sebepleri şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Rölanti ayarının bozulmasının sebeplerinden biri, buji ve buji kablolarının kalitesiz olması, aşınması ya da eskimesidir. Bu nedenle aracın düzenli olarak bakımları yaptırılmalı ve bujilerde ya da buji kablolarında herhangi bir sorun varsa bunun çözümlenmesi gerekmektedir.
  • Rölanti ayarının bozulmasına neden olan durumlardan biri de LPG sistemi içindeki beyin yağının birikmesidir. Bu nedenle aracın beyin yağının birikmesi engellenmeli, bunun için de beyindeki yağ her ay boşaltılmalıdır.
  • Rölanti ayarının bozulması manifoldun hava almasına da bağlıdır. Eğer manifold hava alırsa aracın rölantisi LPG’de de benzinde de ayar tutmaz.
  • LPG dönüşüm sistemi beyni diyaframının kullanım süresinin dolması da rölanti ayarının bozulmasına sebep olabilir. Diyaframın kullanım süresi dolmamışsa da diyaframın patlak olması ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle rölantide sıkıntı olduğu takdirde LPG dönüşüm sistemi beyni diyaframına da bakılması gerekmektedir.
  • Rölanti ayarının bozulmasındaki bir başka neden de motor hava çıkışının tıkanık olması olabilir. Bu tıkanıklığın giderilmesi halinde rölantideki sıkıntı ortadan kalkacaktır.
  • Aracın avans ayarında problem olması araçta rölanti ayarı yapılmasına da engel olur. Dolayısıyla rölantide bir problem olduğu zaman aracın avans ayarına da bakmak gerekmektedir.
  • Rölanti ayarının bozulmasına neden olan sebeplerden biri de araçtaki beyin bobinine giden elektriğin düşük voltajda olmasıdır. Dolayısıyla bobine giden elektriğin ayarlanması rölantinin de düzelmesini sağlayacaktır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*