Sözlü Tercümenin Zor Yanları

sözlü tercümenin zor tarafları, sözlü tercüme yapmanın kötü yanları, sözlü tercümenin zor yönleri

Eski çağlardan itibaren başvurulan bir tercüme yöntemi olan sözlü tercümenin, günümüzde profesyonel bir çalışma alanı olarak yer alabilmesi yirminci yüzyılın ilk çeyreğini bulmuştur. Kullanımı eski zamanlara dek uzanan bu işlem, günümüzde artık bir akademik disiplin olarak yer almaktadır. Birçok dilbilimci tarafından tercüme işlemi yazılı tercüme ve sözlü tercüme olarak ikiye ayrılsa da, her iki çeviri türünün de aynı ağacın köklerini oluşturduğu kabul edilmektedir. Her ne kadar birbirine benzer gibi görünse de, bu iki tercüme pek çok yönden farklılık göstermektedir.sözlü tercümenin zor tarafları, sözlü tercüme yapmanın kötü yanları, sözlü tercümenin zor yönleri

Sözlü tercüme, tıpkı yazılı tercümede olduğu gibi birbiri arasında aktarım yapılacak iki dile ve kültüre hâkimiyet gerektirmektedir. Fakat bunların yanı sıra sözlü tercümeyi, yazılı tercümeden daha zor kılan özellikler genel olarak; daha donanımlı bir genel kültür, daha iyi insani ilişkiler, çok daha hızlı düşünme, hızlı not alabilme, pratik zeka, entelektüel birikim, hızlı anlama ve aktarma olarak sıralayabiliriz. Sözlü çeviri sürecinde tercüman, kaynak dilde anlatılmak isteneni hızlıca anlayıp kavramalı ve hedef dile anlamlı bir şekilde aktarmalıdır. Sözlü tercümede önemli olan nokta, konuşmacının kelimelerini birebir çevirmek değil, konuşmacının düşüncelerini ve üslubunu aktarmak olmalıdır. Tüm bu sürecin aksamadan işleyebilmesi için, sözlü tercüman olarak göre yapan kişinin donanımlı olması gerekmektedir.

Sözlü tercümelerin zor bir diğer yanı ise, aktarımın anlık olarak yapılmasıdır. Bu esnada tercüman sözlüklere bakabilecek fırsat yakalayamamaktadır. Bu noktada, sözlü tercümanın aklına gelmeyen kelimeler yerine o kelimelere yakın sözcükler bulabilmesi oldukça önem arz etmektedir. Sözlü tercüman, çeviri esnasında duraksama yapmamalıdır. Bunun için gerekli bir diğer özellik de çevirmenin akıcı bir dille konuşmasıdır. Konuşmacı, dinleyici ve tercümanın aynı mekanda bulunma mecburiyeti de sözlü tercümenin bir dezavantajı olarak belirtilebilir.

Sözlü tercüme yapabilmek için çeşitli eğitimler almak da neredeyse bir zorunluluktur. Bunlar arasında ilk sırada yer alan; hızlı not alma teknikleridir. Hızlı not alma tekniklerinin yanı sıra, hafızalarının daha güçlü olabilmesi için çeşitli pratikler de uygulanmaktadır.

Sözlü tercümanlar, çalışma koşulları açısından da yazılı tercümanlardan ayrışmaktadır. Özellikle simültane (eş zamanlı) çevirilerde, dış seslerden yalıtılmış küçük kabinlerde çalışılmaktadır. Kabinlerin ufak ve daraltıcı alanlar olduğu düşünülecek olursa, sözlü tercümanların oldukça zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyebiliriz.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*